Campingbranschens basregler (bokning 95)

Allmänt:
Campingplatsen tillämpar systemet Skandinaviskt Campingkort, vilket innebär att alla gästgrupper skall vara försedda med Skandinaviskt Campingkort.

När är bokningen bindande?
Vid bokning utfärdas bokningsbekräftelse/faktura som sänds till gästen via post/e-post. För att bokningen skall gälla krävs att bokningsavgift om 80 kr, ev. avbeställningsskydd och delbetalning inbetalas senast 14 dagar efter bokningstillfället, se förfallodag på fakturan.
Har inte betalningen kommit oss tillhanda i tid sänder vi en påminnelse.
För detta utgår en påminnelseavgift om 50 kr.
Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att boka av objektet utan särskilt meddelande.
Objektet blir omgående tillgängligt för annan gäst.

Betalning:
Delbetalningen är 20% av total beloppet. Är den totala hyreskostnaden under 1000:- betalas hela beloppet inom 14 dagar.
Slutbetalning sker 40 dagar före ankomst. Sker bokning senare än 40 dagar före ankomst blir det automatiskt en faktura. Bokning senare än 40 dagar innan ankomst betalas i sin helhet vid bokningstillfället.När gäller avbeställningsskydd:
Avbeställningsskydd kan fås mot en avgift om 250 kr och gäller vid:
1. Dödsfall, sjukdom eller olycka av allvarligare slag som drabbar dig själv, maka, make, sambo, familj eller medresenär boende i samma stuga.
2. Inkallelse till krigsmakt eller försvar.
3. Vattenskada, brand eller annan liknande skada som drabbar det egna hemmet.

Orsak till avbokningen måste styrkas med intyg från läkare, inkallelsenämnd, försäkringsbolag eller liknande.
Om inte giltig orsak kan styrkas sker ingen utbetalning.

Avbokning:

Utan avbeställningsskydd ingen återbetalning.

Med avbeställningsskydd Hela hyran minus avdrag för avbeställningsskydd, boknings- och expeditionsavgift, totalt 500 kr. Detta gäller fram till dag före ankomst.

Stugan:
Incheckning sker tidigast kl.15.00. Utcheckning sker senast kl. 12.00.

Campingtomt:
Utcheckning sker senast kl. 12.00, därefter tas ny dygnsavgift ut.

Ordningsregler:

På campingplatsen tillämpas de av Nordiska Campingorganisationerna antagna ordningsreglerna.
Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Försäkringar:
Gästen ordnar själv med försäkringsskyddet som anses behövligt, såsom ansvar-, olycksfalls-, och resgodsförsäkring.
Är gästen incheckad med Skandinaviskt Campingkort omfattas familjen av en olycksfallsförsäkring för olyckor som sker inom campingområdet.

Campingplatsens ansvar:

Campingplatsen är ansvarig för skada som förorsakas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dennes tjänsteåliggande.
Campingplatsen ansvarar inte för skada som orsakats gäst av utomstående eller annan gäst, inte heller för skada som förorsakats av faktorer som legat utanför campingvärdens kontroll, t.ex. naturkatastrof.Sandbybadets Camping

Sandby Sjögata 41, 387 73 Löttorp

Tel: 0485-203 22

Email: info@sandbybadetscamping.se
GPS: Lat N 57º 10.500' Lon E 017º 02.220'

BOKA ONLINE

H�r kan du boka och betala camping och stugor direkt.
» Boka online

V�dret

oland - din �landsguide p� n�tet
Camping �land
Sveriges Camping- och stugf�retagares Riksorganisation
Borgholms Cityf�rening

L�ttorp
Form & Produktion Internetavdelningen | Cookies